CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CIC NAM VIỆT

CIC NAM VIET CONSTRUCTION CONSULTING CORPORATION

 Lô A 16, 3-35 Khu lấn biển Tây Bắc, P Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: 0979.888.555 - 0913.378.855 - 0918.503.706

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CIC NAM VIỆT

CIC NAM VIET CONSTRUCTION CONSULTING CORPORATION

Lô A 16, 3-35 Khu lấn biển Tây Bắc, P Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: 0979.888.555 - 0913.378.855 - 0918.503.706

TINTUC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

     Chiều 30-6, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng CIC Nam Việt (CIC NAVICO) tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

     Năm 2020, CIC NAVICO gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Tuy nhiên, CIC NAVICO đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group). Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc CIC NAVICO đã chỉ đạo sâu sát, linh động trong điều hành cùng với sự cố gắng, đoàn kết của tập thể người lao động giúp vượt qua khó khăn. CIC NAVICO đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, tích cực phát huy thế mạnh trong lĩnh vực tư vấn để đảm bảo, doanh thu, lợi nhuận chia cổ tức và phân phối các nguồn quỹ. Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Năm 2020, CIC NAVICO có doanh thu đạt gần 89,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,8 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 6,5 tỷ đồng, mức lương bình quân 13 triệu/người/tháng, chia cổ tức hơn 1 tỷ đồng, nhập quỹ cổ đông hơn 220 triệu đồng… Đồng thời, đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau: Doanh thu 54,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,9 tỷ đồng, chia cổ tức 10%/vốn góp…

     Đại hội đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lại Thị Mai Dâng, miễn nhiệm thành viên kiểm soát đối với bà Phạm Thị Lan. Đồng thời, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Ngọc Hạnh, bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát bà Đặng Thị Mỹ Khanh. Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị năm 2021 gồm 3 thành viên: Ông Trần Quốc Trưởng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Phạm Văn Đức và bà Trần Ngọc Hạnh làm thành viên. Đại hội đã bầu ban kiểm soát gồm 3 thành viên: Bà Nguyễn Thị Diễm Thúy, bà Trần Thị Hương Loan và bà Đặng Thị Mỹ Khanh.

Tin và ảnh: KIỀU DIỄM

CIC NAVICO ANH 1 DHCD 2021

Ông Phạm Văn Đức (bên trái) - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng CIC Nam Việt trao quà lưu niệm cho bà Phạm Thị Lan và bà Lại Thị Mai Dâng.

CIC NAVICO ANH 2 DHCD 2021

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng CIC Nam Việt ra mắt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ông Trần Quốc Trưởng (thứ 3, từ trái qua) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.