CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CIC NAM VIỆT

CIC NAM VIET CONSTRUCTION CONSULTING CORPORATION

 Lô A 16, 3-35 Khu lấn biển Tây Bắc, P Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: 0979.888.555 - 0913.378.855 - 0918.503.706

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CIC NAM VIỆT

CIC NAM VIET CONSTRUCTION CONSULTING CORPORATION

Lô A 16, 3-35 Khu lấn biển Tây Bắc, P Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: 0979.888.555 - 0913.378.855 - 0918.503.706

TINTUC

Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019

CHI BỘ CIC NAM VIỆT:

 

Lãnh đạo đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh

 

     Ngày 17-10, Chi bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng CIC Nam Việt (CIC Nam Việt) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là chi bộ được Đảng ủy Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) chọn làm điểm đại hội để rút kinh nghiệm. Đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, đồng chí Phạm Văn Đức - Bí thư Chi bộ, Giám đốc CIC Nam Việt, cho biết:

     Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy CIC Group, nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ CIC Nam Việt thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của công ty. Thể hiện rõ nét qua một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và ước đạt trong nhiệm kỳ 2017-2020: Lãnh đạo đơn vị hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh với tổng doanh thu đầu nhiệm kỳ gần 36 tỷ đồng, cuối nhiệm kỳ đạt 155 tỷ đồng, tăng 432%; lợi nhuận 3,5 tỷ đồng, tăng 443% so đầu nhiệm kỳ; nộp ngân sách 7 tỷ đồng, tăng 360%; đóng góp phúc lợi xã hội 50 triệu đồng.

     giam doc cicnavicoCông tác xây dựng Đảng được tăng cường, phát triển mới 9 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn chi bộ lên 29. Chi bộ CIC Nam Việt nghiêm túc tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh. Các tổ chức đoàn thể được củng cố và duy trì hoạt động đúng điều lệ, tạo điều kiện cho người lao động được tham gia, đóng góp công sức vào sự phát triển của đơn vị; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chi ủy với ban giám đốc và đoàn thể.

- Phóng viên: Theo đồng chí, vì sao Chi bộ CIC Nam Việt đạt được những kết quả này?

- Đồng chí Phạm Văn Đức: Để có được kết quả này, chi ủy phải thực sự là hạt nhân đoàn kết, tạo được sự thống nhất trong xây dựng, phát triển doanh nghiệp; đồng thời, phối hợp tốt với các phòng, ban trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, trong đó, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh là trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt. Chi ủy, ban lãnh đạo công ty phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa hoạt động thực tiễn tại đơn vị; thực hiện trách nhiệm nêu gương, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và chất lượng đảng viên, làm tốt công tác phát triển đảng. Ngoài ra, chi ủy kịp thời uốn nắn, sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, chỉ rõ các biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là những vấn đề có tính cấp bách, quan trọng, đề ra giải pháp để xây dựng và chỉnh đốn nội bộ trong sạch, vững mạnh.anh 2 DSC3681

     Chi bộ CIC Nam Việt được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy CIC Group, của Ban Tổng Giám đốc CIC Group, của Hội đồng quản trị, đặc biệt là sự đoàn kết, gắn bó của tập thể người lao động công ty. Ban giám đốc và người lao động đã tích cực chủ động tìm kiếm việc làm nhằm mang về những hợp đồng giá trị lớn, hiệu quả cao; tạo niềm tin và uy tín của công ty với đối tác, khách hàng. Bên cạnh đó, CIC Nam Việt ngày càng hoàn thiện hơn về cơ chế quản lý sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn. Một nguyên nhân quan trọng nữa đó là đa số người lao động nhiệt tình trong công việc, không ngại những công trình vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; trình độ chuyên môn người lao động tương đối đồng đều, đáp ứng tốt các yêu cầu trong công tác.

- Phóng viên: Nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2022 là gì?

- Đồng chí Phạm Văn Đức: Nhiệm kỳ mới, Chi bộ CIC Nam Việt tăng cường và đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt trong các hoạt động công ty. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chi ủy với ban giám đốc, các đoàn thể, lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị theo phương châm “Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; kinh doanh đạt hiệu quả, thu nhập của người lao động được nâng lên; hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không tham ô, tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Các chỉ tiêu chủ yếu chi bộ phấn đấu thực hiện đạt như doanh thu, thu nhập người lao động hàng năm tăng bình quân từ 5-10% so với chỉ tiêu năm trước; 100% đảng viên và trên 95% người lao động tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phát triển 4 đảng viên mới...

- Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

ĐẶNG LINH thực hiện

( Trích dẫn báo Kiên Giang số 5003 - thứ 5 ngày 17/10/2019, trang 11 )