CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CIC NAM VIỆT

CIC NAM VIET CONSTRUCTION CONSULTING CORPORATION

 Lô A 16, 3-35 Khu lấn biển Tây Bắc, P Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: 0979.888.555 - 0913.378.855 - 0918.503.706

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CIC NAM VIỆT

CIC NAM VIET CONSTRUCTION CONSULTING CORPORATION

Lô A 16, 3-35 Khu lấn biển Tây Bắc, P Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: 0979.888.555 - 0913.378.855 - 0918.503.706

TINTUC

Phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng 18 cống trên tuyến đê biển, ven biển tỉnh Kiên Giang

Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật linh hoạt với các vùng sản xuất nông nghiệp, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sản xuất, bảo vệ môi trường, cung cấp nước sinh hoạt, tạo sinh kế cho người dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân.

Quy mô đầu tư là xây dựng mới 18 cống còn lại trên đê biển, ven biển các huyện An Minh, An Biên, Châu Thành, Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Tổng mức đầu tư 1.484 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến năm 2023. Thời hạn sử dụng công trình ≥ 40 năm./.

Trích từ nguồn: https://www.kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/55/19258/Phe-duyet-Du-an-dau-tu-xay-dung-18-cong-tren-tuyen-de-bien--ven-bien-tinh-Kien-Giang.html