CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CIC NAM VIỆT

CIC NAM VIET CONSTRUCTION CONSULTING CORPORATION

 Lô A 16, 3-35 Khu lấn biển Tây Bắc, P Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: 0979.888.555 - 0913.378.855 - 0918.503.706

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CIC NAM VIỆT

CIC NAM VIET CONSTRUCTION CONSULTING CORPORATION

Lô A 16, 3-35 Khu lấn biển Tây Bắc, P Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: 0979.888.555 - 0913.378.855 - 0918.503.706

Ngành nghề kinh doanh

 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 

Mã ngành, nghề KD

Tên ngành, nghề kinh doanh

7110 (Chính)

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình, kiến trúc quy hoạch, kiến trúc cảnh quan và trang trí. Thiết kế cấu trúc công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình cầu, đường, thủy lợi; Thiết kế công trình kết cấu thép; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế nội-ngoại thất công trình; Thiết kế công trình đường dây điện trung, hạ thế; Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy; Thiết kế cấp, thoát nước; Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp, thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35V; Thiết kế hệ thống an ninh bảo vệ; Thiết kế hệ thống thông tin liên lạc; Thiết kế công trình điện năng (nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến thế); Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thẩm tra hồ sơ thiết kế; Khảo sát và đo đạc, vẽ bản đồ; Khảo sát địa chất công trình, địa hình công trình, xử lý nền móng công trình; Khảo sát và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phục vụ các ngành giao thông vận tải, xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp; Tư vấn thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế, tổng dự toán các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp; Tư vấn đầu thầu, chọn thầu, lập hồ sơ mời thầu các công trình giao thông đường bộ (cầu, hầm, đường bộ), xây dựng dân dụng và công nghiệp; Tư vấn lập dự án đầu tư; Tư vấn xây dựng; Tư vấn giám sát công trình; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường, công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp; Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: lập, thẩm tra tổng mức đầu tư; Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình; Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; Đo bóc khối lượng xây dựng công trình; Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình và thiết kế kỹ thuật; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Kiểm soát chi phí xây dựng công; Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng; Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Thí nghiệm vật liệu, kiểm tra vật liệu, thí nghiệm kiểm tra cọc ép, cọc đóng, cọc khoan nhồi, kiểm định chất lượng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp; Giám sát Phòng cháy chữa cháy trong công trình Dân dụng và Công nghiệp.

7120

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Chi tiết: Kiểm định công trình xây dựng, kiểm tra độ bền cơ học bê tông, kết cấu. Thẩm tra hồ sơ thiết kế, thẩm tra quyết toán.

7410

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất.

4101

Xây dựng nhà để ở

4102

Xây dựng nhà không để ở

4221

Xây dựng công trình điện

4222

Xây dựng công trình cấp, thoát nước

4223

Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

4229

Xây dựng công trình công ích khác

4299

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4311

Phá dỡ

4312

Chuẩn bị mặt bằng

4321

Lắp đặt hệ thống điện

4322

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4329

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4330

Hoàn thiện công trình xây dựng

4390

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

4212

Xây dựng công trình đường bộ

 

Các hoạt động khác:

      Giám sát, điều hành dự án, tổ chức đấu thầu các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, kỹ thuật hạ tầng …Thực hiện việc tư vấn xây dựng lập qui hoạch, lập dự án, khảo sát, thiết  kế; thẩm tra; kiểm định các công trình trên. Đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Dịch vụ thí nghiệm, kiểm tra độ bền cơ học, bê tông, kết cấu.