CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CIC NAM VIỆT

CIC NAM VIET CONSTRUCTION CONSULTING CORPORATION

 Lô A 16, 3-35 Khu lấn biển Tây Bắc, P Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: 0979.888.555 - 0913.378.855 - 0918.503.706

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CIC NAM VIỆT

CIC NAM VIET CONSTRUCTION CONSULTING CORPORATION

Lô A 16, 3-35 Khu lấn biển Tây Bắc, P Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: 0979.888.555 - 0913.378.855 - 0918.503.706

Lịch sử hình thành và phát triển

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

1. Giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước (từ năm 1992 đến năm 2005).

         Công ty Cổ phần Tư­ vấn Xây dựng CIC Nam Việt là công ty thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang. Tiền thân là Xưởng giám sát & điều hành dự án thuộc Công ty Tư vấn Xây dựng Kiên Giang (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn ĐT&XD Kiên Giang) hoạt động từ tháng 9 năm 1995.

         Đến tháng 9 năm 2003 để đáp ứng nhu cầu thực tế sản xuất. Giám đốc công  ty đã  quyết định chuyển mô hình hoạt động từ Xưởng lên Xí nghiệp với tên gọi Xí Nghiệp Tư vấn Xây dựng Tổng hợp trực thuộc Công ty Tư vấn Xây dựng  Kiên Giang. Đến tháng 11 năm 2004 được Ủy ban nhân dân  tỉnh Kiên Giang chấp thuận chuyển đổi mô hình từ Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng Tổng hợp thành Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên có tên gọi là Công ty Tư vấn Xây dựng Rạch Giá trực thuộc Công ty Tư vấn Xây dựng Kiên Giang.

2. Giai đoạn doanh nghiệp cổ phần (từ năm 2006 đến nay)

        Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, ngày 19 tháng 04 năm 2006, Công ty chuyển thành doanh nghiệp cổ phần với số vốn điều lệ ban đầu là 02 tỉ đồng. Năm 2019 vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 01 năm 2019 Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng CIC Nam Việt.

         Với mô hình hoạt động mới, để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh. Song song với duy trì ngành nghề truyền thống qua các giai đoạn phát triển, Công ty phát triển thêm lĩnh vực thi công xây dựng công trình. Công ty hiện có 69 CB-NV. Hầu hết đều có trình độ đại học và sau đại học. Có 300 lao động thời vụ. Hệ thống Quản lý chất lượng của Công ty đạt tiêu chuẩn 9001:2015.